Pályázatot hirdet az EMMI határon túli magyar színházak és táncegyüttesek részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósítására határon túli magyar színházak és táncegyüttesek részére.

emmi

 

A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

 

A pályázat célja: Az EMMI az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 21. § f) pontja alapján nyílt pályázatot ír ki kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására határon túli magyar színházak és táncegyüttesek számára.

 

A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása: A pályázat keretösszege az EMMI 2015. évi költségvetésében a 20/5/18/2 Határon túli kulturális feladatok támogatása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 1. részfeladaton („Kiemelt művészeti célok - Határon túli színházak és táncegyüttesek”) rendelkezésre álló 45.545.000 forint. Az egyes altémákra fordítható nettó keretösszegek meghatározása jelen kiírás „Az egyes altémákhoz tartozó részletes kritériumok és információk, az altémák keretösszegei” fejezetében található. A beérkezett pályázatok függvényében az egyes altémákra meghatározott keretösszegek módosíthatók. Egy pályázati cél csak egy pályázati altémából nyerhet támogatást. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A támogatás intenzitása maximum 100 % lehet!

 

A pályázók köre: A Kárpát-medence területén, határon túli székhellyel rendelkező és határon túli működési területű professzionális magyar színházak és határon túli professzionális vagy az adott régió kiemelkedő jelentőségű magyar táncegyüttesei. Lebonyolító közreműködése nem szükséges.

 

Nem nyújthat be pályázatot: természetes személy

 

Nem nyújtható be pályázat azokhoz a szakmai programokhoz, amelyekhez a pályázó a 2014. évi kiemelt művészeti célú EMMI által meghirdetett pályázaton támogatást nyert, továbbá azon szakmai programhoz, amely részben vagy egészben az EMMI 2015. évi kiemelt művészeti célú, színházak és táncegyüttesek részére meghirdetett pályázatán támogatást nyert.

 

Nem folyósítható támogatás annak a nyertes pályázónak, amely a korábbi év(ek)ben az EMMI illetve jogelődjei és a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által nyújtott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.

 

A megvalósítás időszaka: 2015. május 16. – 2016. május 15.

 

A felhasználás (a megvalósult tevékenységéhez kapcsolódó, a támogatás terhére elszámolható költségek teljesítésének) időszaka: 2015. május 16. – 2016. május 31.  

 

A pályázatok postára adásának határideje: A pályázati kiírásnak az NKA portálján történő megjelenésétől számított 35. naptári nap, a jelen pályázati felhívás esetében 2015. december 22.

 

 

Pályázat kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatása határon túli színházak és táncegyüttesek részére

 

Pályázati adatlap

Költségkalkuláció

Kitöltési útmutató

 

 

süti beállítások módosítása