Jön A Részvétel Hete - A MU, a kultúra szigete és a Szélmalmok projektek szakmai találkozója

Április 21-én, 22-én, 23-án kerül sor a MU Színház MU, a kultúra szigete és a Káva Kulturális Műhely Szélmalmok című szakmai programjának záró rendezvényeire.

A KÉT PROJEKTRŐL

 

A Részvétel Hete a MU Színház és a Káva Kulturális Műhely két programjában résztvevő civilek és gyerekek szakmai találkozója. A MU, a kultúra szigete és a Szélmalmok projektek foglalkozásainak fókuszában egyaránt a közösségépítés, a  résztvevők emberi kapcsolatainak javítása, a kultúra és a civilizált társadalom mibenlétéről alkotott véleményének és lehetséges jövőképének feltérképezése és megosztása állt.

A rendezvény célja, hogy lehetőséget biztosítson a különböző közösségek − négy település szépkorú lakosai és három gyerekcsoport – közti tapasztalatcserére és a közel egy éven keresztül, párhuzamosan folytatott alkotómunka eredményének közösségi színházi előadások formájában történő megosztására.

 

reszvetel

 

MU Színház / MU, a kultúra szigete

 

„Lehet egy sziget létezése.”

A MU Színház a kirekesztés témáját középpontba helyező, három civil közösséggel megvalósított Roseto – projektjének folytatásaként indította el 2015. június elsejével MU, a kultúra szigete című programját.

A program során a kultúra mint civilizációnkat meghatározó jelenség mibenlétéről gondolkodtunk tovább XI. kerületi és vidéki civil résztvevők segítségével. 

A négy helyszínen (Budapest, Celldömölk, Inárcs, Tiszalúc), szépkorúakból álló csoportokkal havi foglalkozások keretében folyó munka kiindulópontja a színházunk nevét is adó, a kultúra bölcsőjeként emlegetett mitológiai földrész volt. A foglalkozásvezetők irányításával, különböző színházi játékokon keresztül kutattuk, mit is jelent az a szó, hogy kultúra? Képesek vagyunk-e közösségben, egymással együtt élni? 


A mintacsoportokkal való közös alkotómunkán keresztül igyekeztünk hozzájárulni a települések civil közösségeinek fejlesztéséhez, az ott élők emberi kapcsolatainak javításához. Célunk az idősebb korosztály humán és kulturális értékeinek továbbvitele, ezáltal az egyéni kommunikációs, valamint kapcsolatteremtő képességek fejlesztése, a generációs problémák enyhítése volt.

A budapesti résztvevők a bemutató előtt összegezték a foglalkozásokon szerzett tapasztalataikat:

 

„Valójában jobban megismertük saját magunkat, képesek vagyunk tologatni a határainkat… Eljöttünk ide, és kiderült, hogy sokkal többre vagyunk képesek, illetve más területen is használhatóak vagyunk, és képesek vagyunk az önmegvalósításra is.”

„A közönség és mi együtt játsszunk, és hogy milyen lesz az előadás, az ennek a közös játéknak a végeredménye. Tehát nem csak befogadó a közönség, hanem játszótárs, és ettől izgalmas.”

A négy csoport foglalkozásvezetői: B. Péter Pál, Ducsai Tiborné, Sereglei András, Szivák-Tóth Viktor

Projektvezető: Erős Balázs, 

www.mu.hu

 

Káva Kulturális Műhely / Szélmalmok

 

A Káva Kulturális Műhely Szélmalmok elnevezésű projektjének keretében 2016 szeptemberében − féléves előkészítés után − Mindszent, Székkutas, Hódmezővásárhely gyerekcsoportjaival társadalmi beavatkozásként értelmezhető színházi /drámás aktivitásokat indított.

Projektjük a helyi közösségek kohéziójának erősödését, a résztvevő fiatalok önbecsülésének növelését, izolációjuk csökkentését, kapcsolati hálójuk erősödését szolgálta.

Közreműködő színész-drámatanárok: Bori Viktor, Fekete Anikó, Gyombolai Gábor, Horváth Verocs, Kardos János, Kálócz László, Kárász Klaudia, Kárpáti Liza, Milák Melinda, Németh Anikó, Németh Ágnes, Patonay Anita

Kutatásvezető: Oblath Márton

Projektmenedzsment: Balassa Zsófia, Németh Edina, Somorjai Márton, Takács Gábor

www.szelmalmok.hu

 

A RÉSZVÉTEL HETE PROGRAMJA:

 

Április 21. (csütörtök) /zártkörű program/

16:00 Asszonyok, sorsok – Tiszalúc (a tiszalúci csoport előadása)

„A kultúra egyfajta érdeklődés a környezetünk iránt, folyamatos tanulás és az ehhez kapcsolódó tevékenységek egysége.”

 

18:00 Ezüstlakodalom (a budapesti csoport előadása)

„A kultúra az, ami megvéd minket a saját embertelenségünktől.”

 

Április 22. (péntek) /zártkörű program/

 

14:00 A kút (a mindszenti csoport előadása)

Történet egy kisvárosról, egy tanyáról, egy kútról, egy emberről, aki akart valamit, és persze rólunk, mindannyiunkról.

 

15:30 „Magyarországnak tálentuma vagyon.” (a celldömölki csoport előadása)

„A kultúra az, amit teszünk és ahogy.”

 

17:00 Hol a vége? (az inárcsi csoport előadása)

„A kultúra tudás: amit kaptunk, amit tovább adhatunk, és amin változtathatunk.”

 

Április 23. (szombat) /nyilvános program/

 

14:00 KÁSA – Boszorkányok márpedig léteznek (a hódmezővásárhelyi csoport előadása)

Történet a leghíresebb vásárhelyi boszorkányról, akit arrafelé agyonhallgat az emlékezet.

 

15:30 Kártyavár (a székkutasi csoport előadása)

Mindannyian várakat építünk. A várak néha összedőlnek. És mindig újraépítjük. És közösen építjük.

 

 

 

süti beállítások módosítása