Marketing menedzsert és kommunikációs projektvezetőt keres az Opera

Két állást is hirdet az Operaház.

 pera

 

MARKETING MENEDZSER

 

A Magyar Állami Operaház a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet Magyar Állami Operaház  Marketing és Kommunikációs Igazgatóság marketing menedzser munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1061 Budapest, Andrássy út 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• magazinos adatbázisok kezelése,

• leporellók elkészítése (Opera, Erkel),

• weboldalra feltöltések (ad hoc kérések, kiadványok feltöltése, stb.),

• intranet kezelése,

• online játékok, pályázatok: szabályzatok egyeztetése társterületekkel, nyeremények jóváhagyatása, nyertesek értesítése, pályázati anyagok feltöltése, szavazások figyelése,

• közreműködik a gyűjtemény rendezésében (pl. sajtóanyagok, plakátok, műsorfüzetek, dvd-k, egyéb kiadványok, fotók stb.), elektronikus nyilvántartás készítése, folyamatos aktualizálása

• képcreditelés, fotódigitalizálás ,

• elektronikus iktatórendszer kezelése; a Marketing-és Kommunikációs Igazgatóság iratainak (szerződések, számlák, teljesítés igazolások, barter szerződések, protokoll megrendelések, igazolások) elektronikus és papír alapú kezelése,

• szövegírás,

• művészfotózások szervezése, koordinálása,

•a Nemzeti Kommunikációs Hivatal ügyeiben kapcsolattartás, tervek, adatbázisok készítése, egyeztetés az illetékes osztályokkal

• hazai médiapályázatok figyelése, anyagok összeállítása, leadása

• Opera magazin kiadvány hirdetéseinek (saját, ill. külső) összeállítása, teljes körű koordinációja, vonatkozó médiaajánlatok kiküldése,

• produkciós kreatívokhoz háttéranyagok gyűjtése az illetékes szervezeti egységektől, kreatívok egyeztetése, elfogadtatása a rendezőkkel.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, bölcsészettudomány/társadalomtudomány/jogi/gazdaságtudományok/pedagógusképzés képzési területen szerzett felsőfokú iskolai végzettség,

§         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

§         marketingkommunikációs területén szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         kulturális marketing területén szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

§         közszférában, marketingkommunikációs területen - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

 

Elvárt kompetenciák:

§         precíz, nagy munkabírású,szerteágazó figyelemmel rendelkező, magas stressztűrő képességű személyiség,

§         rugalmasság, önálló munkavégzés képessége,

§         projektszemlélet,

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

§         további világnyelvek társalgási szintű ismerete

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§     fényképes önéletrajz, mely tartalmazza a marketing területén szerzett tapasztalatokat cégek, projektek neveinek feltüntetésével, magyar és angol nyelvű motivációs levél, végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata, angol középfokú C típusú nyelvvizsga bizonyítvány másolata, nyilatkozat büntetlen előéletről, adatkezelési nyilatkozat, melyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Mónika nyújt, a 06 1 8147245 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével (1061 Budapest, Andrássy út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H-497-1/2016/13 , valamint a munkakör megnevezését: marketing referens.

vagy

§         Elektronikus úton Kalmár Mónika humánpolitikai koordinátor részére a kalmarmonika@opera.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

§         Személyesen: MÁO-Humánerőforrás-gazdálkodási osztály, Budapest, 1065 Budapest, Hajós utca 11. 3. emelet, Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás során a hiányosan megküldött pályázati anyagokat nem áll módunkban elbírálni. A pályázatok a benyújtási határidőt követően 3 tagú bizottság véleményezése után (szükség esetén a pályázó és a bizottság személyes találkozásával) kerülnek elbírálásra. Sikertelen pályázatról szóló értesítés után a postai úton érkezett, vagy személyesen leadott pályázatok személyesen átvehetők a MÁO Humánerőforrás-gazdálkodási Osztályán.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 12.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Próbaidő 3 hónap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.opera.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. május 14.

 

MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓS PROJEKTVEZETŐ

 

Magyar Állami Operaház  a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Magyar Állami Operaház marketing és kommunikációs referens munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű előre láthatóan 2019. szeptember 30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1061 Budapest, Andrássy út 22.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkakör céljának megfelelő feladatok ellátása, továbbá a MÁO mindennemű marketingkommunikációs feladatainak végrehajtásában való közreműködés, különösen:

1.) Médiafelületekkel, hirdetésekkel kapcsolatos feladatai körében: médiaterv kidolgozása, célcsoportok meghatározása, elemzések készítése, hirdetési együttműködések változatainak kidolgozása, közreműködés a médiaszerződések, megállapodások tárgyalásában, koordinációjában valamint a megállapodások megkötésének bonyolításában; közreműködés a médiatámogatói, - szponzori kör kiépítésében, kapcsolatok ápolásában, a MÁO belső, önálló média portfóliójának kidolgozásában és a merchandising termékkör kialakításában és terveztetésében való közreműködés

2.) A Média tevékenység koordinálása körében: ellátja a konkrét médiatervezési és vásárlási feladatokat, ellenőrzi a vásárolt vagy barterezett média megjelenéseket, gondoskodik a média megjelenésekkel kapcsolatos follow-up-ról

3.) Szponzorációs- és mecenatúra tevékenységgel kapcsolatos feladatai körében: közreműködik a támogató és szponzoráló cégek felkutatásában, kapcsolatokat épít; elkészíti a prezentációs anyagokat; közreműködik a támogatói/ szponzorációs csomagok összeállításában, kialakításában

4.) Premierek és előadások marketingkommunikációs feladataival kapcsolatosan: közreműködik a bemutatók és kiemelt előadások marketingkommunikációs tervének összeállításában; együttműködik az alkotókkal, művészekkel; elkészíti a médiaterveket, befoglalja a felületeket; reklám- és fizetett pr megjelenéseket tervez, szervez és koordinál az elektronikus, írott, közterületi és online média területén

5.) Honlap kezeléssel kapcsolatos feladatai körében: felügyeli az intézmény jelenlétének különböző média felületeken történő összehangolását;

6.) Protokoll feladatai körében: közreműködik a premier utáni fogadások megszervezésében; közreműködik az egyéb, event marketinggel összefüggő feladatok ellátásában, közreműködik az egyedi protokoll programok, rendezvények, fesztiválok, különleges események stb. marketing és kommunikációs tevékenységében

7.) Marketing kommunikációs - produkciós feladatok ellátása körében: kiemelt kapcsolattartást folytat a különböző spotok előállítóival (pr- és reklámfilmek, rádió spotok, hangalámondások stb. koordinációja és szervezése), közreműködik a spotok külső gyártatásának lebonyolításában, koordinálja a leadásokat

8.) Marketing adminisztrációs tevékenységgel kapcsolatos feladatai körében: közreműködik a marketing tevékenységgel kapcsolatos diszpozíciók, megrendelők, szerződések, teljesítésigazolások előkészítésében és ellenőrzésében, közreműködik az ajánlatkérések lebonyolításában és közreműködik a marketing beszerzésekhez szükséges ajánlatok összesítésében illetve egyéb, közbeszerzési tárgykörbe tartozó feladatok ellátásában és előkészítésében, közreműködik az együttműködések kidolgozásában, szerződéskötések bonyolításában 9.) A feladatkörébe utalt projektek, események kapcsán reklámkampányokat tervez, és közreműködik azok teljes körű lebonyolításában, továbbá ellátja a feladatkörébe utalt marketing- és kommunikációs projektek teljes körű ellenőrzését.

10.) A marketing szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzések kapcsán közreműködik a dokumentáció előkészítésében , szakmai tartalom összeállításában 11.) Közreműködik a Nemzeti Kommunikációs Hivatal által előírt tervek, anyagok előállításában, koordinálja a vonatkozó ügyintézést a Marketing és Kommunikációs Igazgatóság részéről

12.) Évadkampányok teljes körű koordinációja, művészek diszponálása, folyamatos egyeztetés az érintett területekkel, vonatkozó adminisztráció koordinációja

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, bölcsészettudomány/társadalomtudomány/jogi/gazdaságtudományok/pedagógusképzés képzési területen szerzett felsőfokú iskolai végzettség,

§         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

§         színháznál,/nagyvállalati környezetben, vagy marketing ügynökségnél szerzett szakirányú tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         kulturális marketing területén szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

§         közszférában, marketingkommunikációs területen - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

 

Elvárt kompetenciák:

§         precíz, nagy munkabírású,szerteágazó figyelemmel rendelkező, magas stressztűrő képességű személyiség,

§         rugalmasság, önálló munkavégzés képessége,

§         projektszemlélet,

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

§         további világnyelvek társalgási szintű ismerete

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§        fényképes önéletrajz, a pályázó legnagyobb volumenű marketing kampányban való részvételét, az ebben történő szerepvállalást is taglaló motivációs levél, végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata, angol nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga bizonyítvány másolata, nyilatkozat büntetlen előéletről, adatkezelési nyilatkozat melyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Mónika nyújt, a 0618147245 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével (1061 Budapest, Andrássy út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H-535-1/2016/13 , valamint a munkakör megnevezését: marketing és kommunikációs referens.

vagy

§         Elektronikus úton Kalmár Mónika humánpolitikai koordinátor részére a kalmarmonika@opera.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

§         Személyesen: MÁO-Humánerőforrás-gazdálkodási osztály, Budapest, 1065 Budapest, Hajós utca 11. 3. emelet .

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás során a hiányosan megküldött pályázati anyagokat nem áll módunkban elbírálni. A pályázatok a benyújtási határidőt követően 3 tagú bizottság véleményezése után (szükség esetén a pályázó és a bizottság személyes találkozásával) kerülnek elbírálásra. Sikertelen pályázatról szóló értesítés után a postai úton érkezett, vagy személyesen leadott pályázatok személyesen átvehetők a MÁO Humánerőforrás-gazdálkodási Osztályán.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 11.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Próbaidő 3 hónap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.opera.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. május 13.

 

süti beállítások módosítása