Logópályázatot hirdet a Békéscsabai Jókai Színház

A Békéscsabai Jókai Színház felhívása.

 

A pályázat tárgya: Logótervezés a Békéscsabai Jókai Színház részére.
A logó a színház arculatában, kampányaiban, online felületein és rendezvényein és minden tevékenységében meg fog jelenni.

 

A logó megtervezésekor a következő szempontokat kell figyelembe venni:
- kifejezi a színház karakterét, jellegét és szlogenjét: Közérthető művészet – Minőségi szórakoztatás
- letisztult
- látványos

A feliratnak a logó használatakor (minimum 30 mm x 30 mm méretben is) jól olvashatónak kell lennie, a logó egyszín nyomással is felismerhető, jól használható legyen.

 

Pályázók köre: Pályázatot nyújthat be bármely természetes vagy jogi személy. A természetes személyek esetében feltétel a 18. életév betöltése.

 

IMG 6749

 

Pályázati részvétel feltételei:
- Nevezési díj nincs.
- Egy pályázó több (maximum 5 db) pályamunkával nevezhet.
- A pályázat egyfordulós.
- A pályázók vállalják, hogy a pályamunkák elkészítésénél más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem használnak fel.
- A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázati anyaga saját műve, amellyel harmadik személy szerzői és egyéb jogait nem sérti, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért teljes körű felelősséggel tartozik. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, eredményhirdetés után kiderülő jogsértés esetén a pályázati díjat és kártérítést köteles fizetni.
- A pályázat benyújtásával a pályázó elfogadja a kiírásban foglalt feltételeket, beleegyezik a pályaműve nyilvánosságra hozatalára (a pályázó nevével azonosíthatóan is). A kiíró döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
- A pályázat kiírója a pályázatra beküldött logótervek felhasználására teljes, kizárólagos, térben és időben korlátlan felhasználási és használati jogot szerez, a logót szabadon felhasználhatja, illetve a nyertes pályázat anyagát és pályázó nevét nyilvánosságra hozhatja. A beküldött pályamunkákat tovább alakíthatja, felhasználhatja.
- A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy a pályázat eredményhirdetését, illetve az értesítést követő 3 napon belül a teljes pályázati anyagot átadja. A pályázati díj ezután kerül kifizetésre.
- A pályázat kiírója vállalja, hogy a pályázati díj kifizetésével kapcsolatban felmerülő adókat és járulékokat megfizeti.
- A pályázati kiíró fenntartja a jogot, hogy a sértő, a kiírás szellemiségével ellentétes pályamunkákat a pályázatból kizárja.

A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok:
- a logó (színes és egyszín mutációja)
- rövid magyarázó leírás (ha a pályázó szükségesnek ítéli meg)
- a pályázó adatai, és elérhetőségei (minimum: mobilszám és e-mail cím)
- a logó minimális használható mérete: 30×30 mm
- a logót a pályázó jpg formátumban küldi meg előzetesen számunkra. A nyertestől a nyertes pályamunkát végül ai és eps formátumban, kérjük leadni.

 

Amennyiben a pályázat nyertese az ai és eps formátumú logót nem adja át a pályázat kiírójának, úgy a pályázat kiírója jogosult a pályázati díj kifizetésétől elállni. A logóhoz a felhasznált betűtípust is kérjük mellékelni font formájában. A leadott ai-ban a szöveg NE legyen lekerekítve, hanem fontként szerepeljen.
- A logó látványterve névjegykártya mintán, levélpapíron.

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. Augusztus 10. 12 óra

A pályázati anyagot e-mailben kell benyújtani a sajto@jokaiszinhaz.hu a címre.
A levél tárgya: Logótervezés – Békéscsabai Jókai Színház
A pályázati anyag elvárt formátuma: jpg. A kiegészítő vagy magyarázó dokumentumokat pdf-ben kérjük megküldeni, melyben a pályázó feltünteti személyi adatait és elérhetőségeit. Ezen adatok feltüntetése nélkül a pályázat nem érvényes.
Érvényes az a pályázat, amely a fentiekben felsoroltaknak megfelel és határidőig a fenti címre megérkezik.

 

Érvénytelen az a pályázat:
- amelyet határidőn túl nyújtottak be
- amelyet határidőben, de nem a megadott címre vagy formátumban nyújtották be,
- amely nem valós adatokat tartalmaz
- amely nem felel meg a pályázati feltételekben kiírtaknak

 

A PÁLYÁZAT DÍJA:
A nyertes pályázó díjazása: 100.000.- Ft, melynek kifizetésére a Kiíró a nyertes pályázóval szerződést köt.

 

A pályázat elbírálása:
Az előzetes szakmai zsűri által kiválasztott munkák kerülnek a bírálóbizottság elé. A kiíró a díjazottat e-mailben értesíti.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a beadási határidő lejárta után a nyertes pályaművet kiválassza, és új határidő kitűzésével módosításra, javításra kérje a pályázót.
A kiíró fenntartja magának a lehetőséget, hogy a nyertes pályamunka hasznosításától a kampányai során eltekintsen.


Eredményhirdetés: a nyertes pályázóval szerződéskötés történik, annak feltételeinek egyeztetése után. A pályázat végeredménye a Békéscsabai Jókai Színház által meghatározott feltételek szerint, és időpontban kerül nyilvánosságra.


A bírálóbizottság tagjai a Békéscsabai Jókai Színház igazgatója és munkatársai.


További információk: A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket sajto@jokaiszinhaz.hu e-mail címen tehetik fel.

 

süti beállítások módosítása