Jelmezkészítő műhelyek vezetőjét keresi az Operaház

A Magyar Állami Operaház álláshirdetése.


A Magyar Állami Operaház a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Jelmeziroda - jelmezkészítő műhelyek vezetője beosztás ellátására. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás határozott időre, 1 évig szól. 

A munkavégzés helye: Budapest, 1061 , Andrássy út 22.

 

operahaz

 Fotó: Balkányi László, welovebudapest.hu

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
1. a jelmezkészítés szakmai és operatív feladatainak megszervezése, koordinálása;

2. a Jelmezkészítő műhelyek, jelmezkivitelezők és a Jelmeziroda munkájának irányítása és ellenőrzése;

3. az aktuális évad kapacitástervének elkészítése a tervezett bemutatók, felújítások, beállások függvényében;

4. az egyes produkciókhoz szükséges jelmezigények egyeztetése az alkotókkal;

5. a vázlattervek kialakítása, és az anyagok meghatározása során a tervek kivitelezhetőségének véleményezése, javaslattétel a raktáron lévő anyagok és a Jelmeztárban lévő nem játszó jelmezek felhasználásaira;

6. a vázlattervek leadását követően a jelmez előzetes költségvetésének elkészítése;

7. a produkció jelmezterv-elfogadását követően a költségvetés véglegesítése a jelmezkivitelező közreműködésével;

8. a tervköltségvetés elfogadását követően az anyagbeszerzések, a szükséges külső gyártások koordinálása, prioritási sorrend felállítása, a kivitelezés teljes folyamatának felügyelete, a kitűzött határidők betartására figyelemmel;

9. a ruhapróbák felügyelete, valamint a jelmezek Jelmeztárnak történő átadásának nyomon követése;

10. a párhuzamosan futó jelmezgyártások (produkció, beállás, elhasználódott jelmezek) koordinálása;

11. a beállások, illetve elhasználódott jelmezek (felújítás) újragyártási költségeinek meghatározása, a költségek engedélyeztetése, a gyártási folyamatok ütemezésének meghatározása a műszaki igazgató közreműködésével, az így újragyártott jelmezek eredeti jelmeztervnek való megfelelőségének felügyelete;

12. a produkciós és felújítási jelmezköltségek határidőre történő elszámolása;

13. a jelmezkészítést érintő beszerzések, szolgáltatás megrendelések, valamint a beszerzések és szolgáltatások anyag-, költség- és szolgáltatástípusonkénti nyilvántartásának vezetésének koordinálása;

14. a jelmezgyártó műhelyek eszközei, anyagai, gépei, munkavédelmi védőeszközei beszerzésének-, karbantartásának kezdeményezése az erre a célra rendelt jelmez-kivitelezési éves keretből;

15. véleményezési jog gyakorlása az évad műsortervezésében


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Főiskola, szakirányú műszaki vagy művészeti felsőfokú végzettség,
 Színházi / filmes jelmezkivitelezői / jelmeztervezői / ruhaipari területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 Büntetlen előélet


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 vezetői tapasztalat – legalább 1-3 év vezetői tapasztalat


Elvárt kompetenciák:
 magabiztos, társalgási szintű angol nyelvtudás


Előnyt jelentő kompetenciák:
 egyéb világnyelvek társalgási szintű ismerete


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 részletes szakmai önéletrajz; szakmai vezetői elképzelés; végzettséget, szakképzettséget, idegen-nyelvtudást (opcionális) igazoló okirat másolata; nyilatkozat büntetlen előéletről; adatkezelési nyilatkozat, melyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez


A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 3.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Mónika nyújt, a 814-7245-ös telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével (1061 Budapest, Andrássy út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H-768-1/2016/13. , valamint a beosztás megnevezését: műszaki szakalkalmazott/jelmezkészítő műhelyek vezetője.
vagy
 Elektronikus úton Kalmár Mónika humánpolitikai koordinátor részére a kalmarmonika@opera.hu E-mail címen keresztül
vagy
 Személyesen: MÁO-Humánerőforrás-gazdálkodási osztály, Budapest, 1065 , Hajós utca 11. 3. emelet .


A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül a Magyar Állami Operaház főigazgatója által felkért szakmai bizottság véleménye alapján (szükség esetén a pályázó és a bizottság személyes találkozásával) elbírálásra kerülnek. A pályázat tartalma a munkáltató és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel nem kerül közlésre. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.


A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 2.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.opera.hu - 2016. augusztus 4.


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A MÁO adottságainak figyelembe vételével, a 2016/2017. évadterv ismeretében a szakmai vezetői elképzelés szóljon: a tervezett bemutatók, felújítások függvényében a korszerű munkafolyamatok, újfajta szakmai technikák bemutatásáról, a Jelmezkészítő Műhelyek és Jelmeziroda munkájának irányításáról és ellenőrzéséről szóló elképzeléseiről. A vezetői elképzelés elkészítéséhez elektronikus úton segédanyag (SZMSZ és 2016/2017. évadterv) kérhető a kalmarmonika@opera.hu címen. A jelmezműhelyek vezetőjét sikeres pályázati eljárást követően 3 hónapos próbaidővel határozatlan közalkalmazotti jogviszony keretében, vezetői megbízással legfeljebb 1 év határozott időre a Magyar Állami Operaház főigazgatója bízza meg, valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A pályázati eljárás során a hiányosan, a nem a kiírásnak megfelelően megküldött pályázati anyagok nem kerülnek elbírálásra.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.opera.hu honlapon szerezhet.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. augusztus 4.

 

süti beállítások módosítása