Jön a II. Országos Börtönszínházi Találkozó

Augusztus 12-én rendezik meg a II. Országos Börtönszínházi Találkozót a József Attila Színházban.

 

A szervezők ajánlója:

 

A büntetés-végrehajtási szervezet legfőbb feladata a biztonságos fogvatartás és az elítéltek társadalomba való sikeres visszailleszkedésének elősegítése. A reintegrációs tevékenységben – az oktatás és képzés mellett – kiemelten fontos szerepet tölt be a fogvatartottak munkavégzése. Céljuk a fogvatartottak méltóságának, önbecsülésének fenntartása és erősítése. Minden hazai börtönben működik irodalmi- és színjátszó szakkör, amely a drámapedagógia eszközeit felhasználva a szabadidő hasznos eltöltése mellett a fogvatartottak ön- és emberismeretét, érzelmi intelligenciáját is erősíti. 

 

A színjátszás a pedagógiai lehetőségek tárházát vonultatja fel, segítségével az elítéltek újragondolhatják döntéseik rövid és hosszú távú következményeit, az átélt élmények pedig tovább növelik a társadalomba történő visszailleszkedésük esélyét. 

 

A II. Országos Börtönszínházi Találkozóhoz szinte minden magyarországi börtön színjátszótársulata csatlakozott, az alkalmi színészek szabadidejükben, munka után próbálták a darabokat. Az előadások színre vitelében a bv.-s kollégák, reintegrációs tisztek és drámapedagógusok mellett elismert színművészek és rendezők is részt vettek. 

 

Az Országos Börtönszínházi Találkozó idei döntőjébe az öt regionális győztes börtön, Állampuszta, Pálhalma, Szombathely, Tiszalök és Vác csapata került be.

 

Helyszín: József Attila Színház.

 

bortonszinhaz

 

Részletes program:

 

2016. augusztus 12.

 

13:30 – 13:50 Sajtótájékoztató

 

14:15 – 15:00

Petőfi Sándor: A helység kalapácsa – Váci Fegyház és Börtön

 

A Váci Fegyház és Börtönben 2007 óta működik irodalmi csoport, hat éve színjátszó szakkör Vaskakas Irodalmi Színpad néven. A „Vaskakasok” az eltelt időszakban több fellépésen, jóvátételi és bűnmegelőzési előadáson vettek már részt. A váci börtön a közösségi jóvátétel egy formájaként több éve sérült gyermekeknek szervez karácsonyi gyűjtést, a társulat ilyenkor előadással is kedveskedik az apróságoknak. 

 

A falu özvegy kocsmárosnéja, az ötvenöt éves Szemérmetes Erzsók kegyeinek elnyeréséért folyik a vetélkedés a faluban, majd robban ki kocsmai verekedés Szélestenyerű Fejenagy, a helység kalapácsa, a helybéli lágyszívű kántor és a fondorlelkületű egyházfi, Harangláb között. A kocsmai verekedésbe mások is belekerülnek a faluból, azonban isteni beavatkozásként a kevésszavú bíró, a bölcs aggastyán, valamint az Amazontermészetű Márta, a lágyszívű kántor felesége menti meg a falut a végpusztulástól. A végén mindenki elnyeri méltó büntetését.

 

15:05 – 15:40

Kéri Ferenc: Lopótök, avagy a Mari nem olyan – Állampusztai Országos Bv. Intézet 

 

Állampusztán mindig nagy hagyománya volt a fogvatartotti irodalmi és színjátszó szakkörnek. Három évvel ezelőtt, az I. Országos Börtönszínházi Találkozó döntőjébe is bejutott a börtön csapata, akkor a legjobb forgatókönyvnek járó különdíjat nyerték el. Saját bevallásuk szerint a társulat tagjaiból idén sem hiányzik a hasonló sikerekhez szükséges felkészültség, lelkesedés, elszántság és akaraterő.

 

A gazda épp a szolgálólányt invitálja a présházba egy kis szerelmi légyottra. Már-már megtörténik az, aminek meg kell történnie, de megérkezik a gazdasszony. Bújni kell. Mari, aki nem olyan, a szeretőjét várja. Mennének ők is a présházba, de megjelenik a Mama, majd megjelenik a másik szerető is. De Mari, aki nem olyan, nem esik kétségbe. Szervezi az egyiket ide, a másikat oda, miközben a gazda is megjelenik a szolgálólánnyal. Végül mindenki csak a lopótököt akarja. De kinek a töke van kinek a kezében?

 

15:55 – 16:40

Szerepcsere, egy fedett nyomozó kalandjai a börtönben – Szombathelyi Országos Bv. Intézet

 

A szombathelyi börtönben a megnyitás óta működik dráma- és színjátszó szakkör. A művészeti tevékenységet Balogh József költő, esztéta, Jordán Tamás Kossuth-díjas színész, rendező, valamint Devecseri Gábor költő is segítette, míg a Vasvári Színház színészei a próbák során nyújtottak szakmai támogatást. A társulat azt tervezi, hogy előadásaikat a jövőben jóvátételi és bűnmegelőzési programok keretében a börtön falain kívülre is elviszik.

 

A Szerepcsere igazi börtöndarab: egy nem mindennapi helyzetben ábrázolja egy börtön életét, közben pedig humoros és önkritikus elítélttel és fegyőrrel egyaránt. Az előadást a szombathelyi börtön egyik fogvatartottja írta és rendezte, a főszerepet is ő játssza. Egy lopássorozat felderítése nagyon komoly feladat, de egy jól szervezett csapatmunkával gyerekjáték. Elvileg, ugyanis történetünkben a félreértések rendesen megbonyolítják, vagyis inkább megbolondítják a rendőrség munkáját. Hogyan lesz a rablóból pandúr, vagy a pandúrból rabló? Az előadás során kiderül.

 

16:45 – 17:25

Szép Ernő: Május – Pálhalmai Országos Bv. Intézet

 

A pálhalmai börtönben férfi és női elítéltek egyaránt töltik büntetésüket, természetesen külön helyszínen. Éppen ebből adódik a darab különlegessége, hiszen a Börtönszínházi Találkozóra nők és a férfiak együtt készülhettek, egy társulatot alkothattak. A darab színrevitelét Csadi Zoltán, a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház színésze segítette.

 

A társulat Szép Ernő borús drámáját, a szokványosnak induló csendes tavaszi este történetét bemutató Május című darabot mutatja be. A darab megkapó és szívszorító módon beszél a századforduló nagyvárosának zsibongó életéről, a világvárossá hatalmasodó Budapest kisembereiről. A Városligetben az első világháború idején összetalálkozik egy szerelmespár és egy öngyilkosjelölt. A meghalni készülő férfi és a pár női tagja között furcsa érzelmi kapocs bontakozik ki. Szép Ernő mély megértéssel, lírával, fanyar humorral kezeli hőseinek sorsát. 

 

17:40 – 18:25

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi – Tiszalöki Országos Bv. Intézet

 

Tiszalökön a kezdetektől, a börtön megnyitása óta működik színjátszó szakkör. Tagjai ma már Tiszavirág Társulat néven állnak színpadra. A névválasztással nem azt szeretnék kifejezni, hogy csak rövid ideig tart a munkájuk, hanem azt, hogy az alatt a rövid idő alatt, amelyet a színpadon töltenek, ők akarnak a legkülönlegesebbek lenni.

 

Nincs olyan ember, aki ne nevetett volna már azon, hogyan szolgáltat igazságot az egyszerű legény a gőgös Döbrögi uraságon. Az alföldi táj ismerete, a szegény legény karaktere, a büntetés valamint a bűnhődés kapcsolata, illetve az igazság utáni vágy jelenik meg a műben. A jól érthető és könnyen átélhető darabbal a szabolcsi elítéltek a szerző születésének 250. évfordulójára emlékeznek.

 

18:25 – 18:40 Szünet, a zsűri tanácskozása

 

18:40 – 19:00 Eredményhirdetés

 

 

 

süti beállítások módosítása