Mozsár Műhely - Pályázati felhívás független színházi alkotóknak

A Független Színművészetért Alapítvány „Mozsár Műhely” címmel pályázati felhívást tesz közzé független színházi alkotók, alkotó műhelyek, társulatok és csoportok számára.

 

A pályázat célja:
Olyan új, Magyarországon még be nem mutatott kamaraszínházi (maximum 3 fős) színpadi produkciók bemutatása, amelyek a bemutatás helyszínére (2. pont) készülnek, és könnyen utaztathatók.

 

A pályázat megvalósításának, a produkciók bemutatásának helyszíne:
A produkciók a Mozsár Kávézó emeleti színháztermében (1065 Budapest, Nagymező u. 21) kerülnek bemutatásra.

 

A pályázat beadásának és megvalósításának időpontja, időtartama:
A pályázatokat 2016. szeptember 12-ig kell eljuttatni az Alapítvány projektmenedzserének (Megyeri Léna, 30-385-2967, megyeri.lena@gmail.com). Az előadások bemutatójára 2016. december 1 - 2017. május 31. között kerül sor.

 

A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek állam és önkormányzat által normatív alapon nem támogatott előadó-művészeti szervezetek, társulatok, egyéni alkotók. A pályázók a támogatás befogadására alkalmas gazdasági társasággal, civil szervezettel kell rendelkezzenek.

 

A támogatás formája:
Vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozással.

 

mozsar

 

Igényelhető támogatás:
Az igényelhető támogatás összeg: minimum 500 ezer, maximum 1.500 ezer forint.
A Pályázat kiírója maximum 10 pályázatot támogat.
Előnyt jelent, ha a pályázati cél megvalósításához a pályázó önrésszel rendelkezik. A saját erőn belül az állami, önkormányzati támogatás aránya nem érheti el az 50 %-ot.
A pályázati összeg felhasználható bármely, a produkció bemutatásához szükséges, számlával igazolható költségre (terembérlet, műszaki lebonyolítás, fellépők és alkotók díja, díszlet, jelmez, kellék, egyéb rekvizitek, marketing, szállásköltség, szállítási költség, utazási költség, stb.).
Egy pályázó a témában 1 pályázatot nyújthat be!

 

A pályázathoz kapcsolódó feltételek:
• A pályázat kiírója a megvalósítás időtartama alatt igényt tart két előadás megtartására a pályázati helyszínen, térítés nélkül.
• A bemutatott mű, a támogatásból kifizetett valamennyi eszköz és jog a két előadást követően a pályázót illeti meg.
• Amennyiben a produkció továbbjátszására a bemutatás helyszínén kerül sor, úgy a pályázat nyertese a pályázat kiírójával köteles erről megállapodni.
• A pályázat kiírója, vagy az általa kijelölt szervezet a bemutatástól számított egy évre kizárólagos jogot szerez a bemutatott produkció Magyarországon kívüli forgalmazására. Ennek feltételeiről a bemutatót követően külön állapodnak meg.
• A pályázat kiírója a nyertes pályázók számára maximum 4 helyszíni, 4 óra időtartamú próbalehetőséget biztosít, a rendelkezésre álló technikai feltételekkel (2. számú melléklet). Minden további technikai igényt a pályázat nyertesének kell biztosítania, egyeztetve a pályázat kiírójával és a Kávézó vezetésével. A pályázat kiírója a helyszín bejárására 2016. augusztus 29-én 18,00-20,00 óra és augusztus 30-án 10,00 – 12,00 óra között bejárási lehetőséget biztosít. A részvételi szándékot a pontos időpont megjelölésével előzetesen jelezni szükséges a 3. pontban megadott elérhetőségeken.
• A bemutatott műhöz kapcsolódó valamennyi szerzői jog biztosítása a pályázó feladata. Az előadásonkénti jogdíj megfizetése a jegybevétel felett rendelkező szervezet kötelessége. Egyösszegű jogdíjmegváltás esetén az előadásonkénti jogdíj fizetéséről felek külön állapodnak meg.
• A pályázati összeggel a nyertes pályázó kifizetett számlákat tartalmazó táblázatba rendezett kimutatásával és számlamásolattal számol el (számlaszám, szállító és kifizetési dátum feltüntetésével).

 

Pályázati döntés:
A pályázatokat zsűri bírálja el, amelyben az Alapítvány kuratóriumának tagjai, a projektmenedzser és egy általuk meghívott szakember vesz részt.
A pályázati döntésre 2016. szeptember 30-ig kerül sor.

 

A pályázat elbírálásának szempontjai:
A pályázaton elsőbbséget élveznek azok a produkciók, amelyek ősbemutatók, magyarországi ősbemutatók, kortárs magyar és külföldi szerzők művei.
Előnyt élveznek a rekvizitekkel együtt könnyen, akár repülővel is utaztatható és egyeztethető produkciók.
Előnyt jelent az önálló marketing, jegyértékesítési háttér vagy terv.


A beadandó pályázat elemei:
A benyújtandó pályázati dokumentáció minimálisan kötelező tartalmi elemei a következők:
• Pályázati adatlap: 1. számú melléklet
• a lebonyolítást végző szervezet jogi dokumentációja: 30 napnál nem régebbi cégkivonat/bírósági okirat másolati példánya, létesítő okirat másolata, aláírási címpéldány másolata,
• a bemutatásra kerülő mű szakmai tartalmának leírása: tartalmazza a mű tartalmának leírását (esetleg szövegkönyvet), rendezői/megvalósítási koncepciót,
• a közreműködők és alkotók névsora, szalmai életrajza,
• a projekt költségterve: tartalmazza a pályázaton elnyerni kívánt támogatási összeget az elszámolható költségek szerinti bontásban, a projekt teljes költségét az elszámolható költségek szerinti (pl. személyi jellegű ráfordítások, anyagjellegű ráfordítások, önerő, tervezett bevétel) bontásban (Ajánlott az elszámoláshoz előírt 3. számú melléklet szerkezetében elkészíteni.),
• nyilatkozatot, ha a pályázatát csak az igényelt összeg elfogadása esetén valósítja meg,
• bármilyen egyéb dokumentum, amit a pályázó a pályázat szempontjából lényegesnek tart.

A nyertes pályázó a pályázat kiírójával szerződést köt a támogatásra, amelyben vállalja a jóváhagyott összegből a megvalósítást.

 

A teljes pályázati kiírás itt található.

 

süti beállítások módosítása