Állás - Az Operaház jelmezkészítő műhelyeinek vezetésére keres munkatársat

A meghirdetett állás teljes munkaidős, közalkalmazotti státuszt kínál. A vezetői megbízatás egyéves időtartamra szól. Március 19-ig lehet pályázni.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:  A vezetői megbízás határozott időre, egy évre szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1061 Budapest, Andrássy út 22.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

1. a jelmezkészítés szakmai és operatív feladatainak megszervezése, koordinálása;
2. a Jelmezkészítő műhelyek, jelmezkivitelezők és a Jelmeziroda munkájának irányítása és ellenőrzése;
3. az aktuális évad kapacitástervének elkészítése a tervezett bemutatók, felújítások, beállások függvényében;
4. az egyes produkciókhoz szükséges jelmezigények egyeztetése az alkotókkal;
5. a vázlattervek kialakítása, és az anyagok meghatározása során a tervek kivitelezhetőségének véleményezése, javaslattétel a raktáron lévő anyagok és a Jelmeztárban lévő nem játszó jelmezek felhasználásaira;
6. a vázlattervek leadását követően a jelmez előzetes költségvetésének elkészítése;
7. a produkció jelmezterv-elfogadását követően a költségvetés véglegesítése a jelmezkivitelező közreműködésével; 8. a tervköltségvetés elfogadását követően az anyagbeszerzések, a szükséges külső gyártások koordinálása, prioritási sorrend felállítása, a kivitelezés teljes folyamatának felügyelete, a kitűzött határidők betartására figyelemmel;
9. a ruhapróbák felügyelete, valamint a jelmezek Jelmeztárnak történő átadásának nyomon követése;
10. a párhuzamosan futó jelmezgyártások (produkció, beállás, elhasználódott jelmezek) koordinálása;
11. a beállások, illetve elhasználódott jelmezek (felújítás) újragyártási költségeinek meghatározása, a költségek engedélyeztetése, a gyártási folyamatok ütemezésének meghatározása a műszaki igazgató közreműködésével, az így újragyártott jelmezek eredeti jelmeztervnek való megfelelőségének felügyelete;
12. a produkciós és felújítási jelmezköltségek határidőre történő elszámolása;
13. a jelmezkészítést érintő beszerzések, szolgáltatás megrendelések, valamint a beszerzések és szolgáltatások anyag-, költség- és szolgáltatástípusonkénti nyilvántartásának vezetésének koordinálása;
14. a jelmezgyártó műhelyek eszközei, anyagai, gépei, munkavédelmi védőeszközei beszerzésének-, karbantartásának kezdeményezése az erre a célra rendelt jelmez-kivitelezési éves keretből;
15. véleményezési jog gyakorlása az évad műsortervezésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, szakirányú műszaki vagy művészeti felsőfokú végzettség,
  • színházi / filmes jelmezkivitelezői / jelmeztervezői / ruhaipari területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
  • büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

  • magabiztos, társalgási szintű angol nyelvtudás

Előnyt jelentő kompetenciák:

  • egyéb világnyelvek társalgási szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • részletes szakmai önéletrajz; szakmai vezetői elképzelés; végzettséget, szakképzettséget, idegen-nyelvtudást (opcionális) igazoló okirat másolata; pályázó nyilatkozata büntetlen előéletéről; adatkezelési nyilatkozat, melyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Mónika nyújt, a 06 1 81 47 245 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével (1061 Budapest, Andrássy út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Humán-303-2/2017/13 , valamint a beosztás megnevezését: műszaki szakalkalmazott / jelmezkészítő műhelyek vezetője. •       Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével (1061 Budapest, Andrássy út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Humán-303-2/2017/13 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki szakalkalmazott / jelmezkészítő műhelyek vezetője.

vagy

  • Elektronikus úton Kalmár Mónika részére a kalmarmonika@opera.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

  • Személyesen: MÁO, Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály, Budapest, 1065 Budapest, Hajós utca 11. 3. emelet.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül a Magyar Állami Operaház főigazgatója által felkért szakmai bizottság véleménye alapján (szükség esetén a pályázó és a bizottság személyes találkozásával) elbírálásra kerülnek. A pályázat tartalma a munkáltató és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel nem kerül közlésre. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A MÁO adottságainak figyelembe vételével, a 2016/2017. évadterv ismeretében a szakmai vezetői elképzelés szóljon: az évad hátralévő részében tervezett bemutatók, felújítások függvényében a korszerű munkafolyamatok, újfajta szakmai technikák bemutatásáról, a Jelmezkészítő Műhelyek és Jelmeziroda munkájának irányításáról és ellenőrzéséről szóló elképzeléseiről. A vezetői elképzelés elkészítéséhez elektronikus úton segédanyag (SZMSZ és 2016/2017. évadterv) kérhető a kalmarmonika@opera.hu címen. A jelmezműhelyek vezetőjét sikeres pályázati eljárást követően 3 hónapos próbaidővel határozatlan közalkalmazotti jogviszony keretében, vezetői megbízással legfeljebb 1 év határozott időre a Magyar Állami Operaház főigazgatója bízza meg, valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A pályázati eljárás során a hiányosan, a nem a kiírásnak megfelelően megküldött pályázati anyagok nem kerülnek elbírálásra.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.opera.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 17.

süti beállítások módosítása