Meghívás - Színházi nevelési programok kapcsán szervezett nyílt fórumra

A nyílt fórum június 6-án, délután 2 óra és este 8 óra között lesz a Benczúr Házban.

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött – regisztráció ide kattintva.

Az InSite Drama egyeztetés-sorozatot kezdeményezett a színházi nevelési programok kapcsán széleskörű konszenzushoz közelítő (1) terminológia, (2) minőségbiztosítási rendszer és (3) stratégia kialakítására.

A 2017 során megvalósuló egyeztetési folyamat lépései:

 • Három átfogó tanulmány készült a hazai és a nemzetközi helyzet feltérképezésére a színházi nevelés és az alkalmazott színház területén. A helyzetfelmérő tanulmányok szerzői és címei:
  - Novák Géza Máté: Alkalmazott színház Magyarországon
  - Golden Dániel: Színházi nevelés Magyarországon

  - Bethlenfalvy Ádám: Színházi nevelési programok – nemzetközi kitekintés

 • Jelenleg is zajlik a jelenlegi hazai gyakorlatok naprakész gyűjtése a szinhazineveles.hu szakportálon.

 • A terminológia, a minőségbiztosítás és a stratégia területén az átfogó egyeztetési folyamatot három munkacsoport készíti elő, amibe saját hatáskörében egy-egy tagot delegált a négy legnagyobb intézményi taglétszámú, a területen aktív színházi ernyőszervezet: a Magyar Színházi Társaság, a Magyar Teátrumi Társaság, az ASSITEJ Magyar Központja és a Független Előadó-művészeti Szövetség.

 • Az egyeztetéseket követően a munkacsoportok javaslataihoz bárki szakmabeli hozzászólhat június 6-án egy nyílt fórumon, illetve várhatóan június 10-30 között egy nyílt online társadalmi vita keretében.

 • Az év utolsó hónapjaiban sor kerül az így kialakított terminológia, minőségbiztosítási rendszer és stratégia széleskörű kommunikációjára. Az így megfogalmazott ajánlásokat egy összefoglaló kiadványban jelentetjük meg, és eljuttatjuk a döntéshozókhoz is.

Az egyeztetési folyamat olyan fázisba érkezett, ahol két ponton is nyitottá válik minden érintett számára:

Részletesebben a munkacsoportokról:

1.Terminológia.
A terminológia munkacsoport az általa meghatározott kb. 30 legfontosabb forma, műfaj, fogalom konszenzusos definíciójára készít javaslatot. A munkacsoport tagjai:

 • Takács Gábor, Káva Kulturális Műhely (koordinátor)
 • Gyevi-Bíró Eszter, Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház (a Magyar Teátrumi Társaság delegáltja)
 • Láposi Terka, Vojtina Bábszínház (a Magyar Színházi Társaság delegáltja)
 • Lipták Ildikó, Kerekasztal Színházi Nevelési Központ (a FESZ delegáltja)
 • Szűcs Mónika, Ellenfény (az ASSITEJ delegáltja)

  2. Minőségbiztosítási rendszer kialakítása.
  A munkacsoport javaslata eredményeképpen létrejöhet a „minősített színházi nevelési program”, ezzel is segítve a pedagógusok és szülők tájékozódását és választását. A minősítés elérésének kritériuma könnyen és gyorsan megvalósítható online visszajelzések gyűjtése, és azok nyilvánossá tétele három érintett csoporttól: 1. Szakma (a szakma szakértői, színházi alkotók, drámapedagógusok), 2. Pedagógusok (akik az osztályokkal együtt részt vesznek a programokon), 3. Résztvevő fiatalok. A munkacsoport tagjai:

   
  • Nyári Arnold, Kerekasztal Színházi Nevelési Központ (koordinátor)
  • Madák Zsuzsanna, Hevesi Sándor Színház (a Magyar Színházi Társaság delegáltja)
  • Patonay Anita, Káva Kulturális Műhely (a FESZ delegáltja)
  • Pintér Szilvia, Nemzeti Színház (a Magyar Teátrumi Társaság delegáltja)
  • Vidovszky György, Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház (az ASSITEJ delegáltja)

   3. Stratégiaalkotás.
   A stratégia munkacsoport a közös érdekek mentén megvalósítható hosszú távú együttműködési lehetőségeket térképezi fel. Négy nagyobb területen fogalmaz meg konkrét fejlesztési célokat: Szakmaiság, Források, Hozzáférhetőség, Kutatás és képzés. A fejlesztési célokhoz valamennyi csatlakozó szervezet által betartandó vállalásokat, a közös célok eléréséhez szükséges feladatokat és az együttműködő iskolák, színházak és döntéshozók számára ajánlásokat fogalmaz meg. A munkacsoport tagjai:

   • Cziboly Ádám, InSite Drama (koordinátor)
   • Meszlényi-Bodnár Zoltán, Nyitott Kör Egyesület (a FESZ delegáltja)
   • Németh Katalin, Nemzeti Táncszínház (az ASSITEJ delegáltja)
   • Szabó Ágnes, Gózon Gyula Kamaraszínház (a Magyar Teátrumi Társaság delegáltja)
   • Végh Ildikó, Katona József Színház (a Magyar Színházi Társaság delegáltja)

A munkacsoportok feladatainak fókuszában a szűkebb értelemben vett színházi nevelési programok állnak majd. A fókusz meghatározásához kiindulásképpen (!) Cziboly-Bethlenfalvy 2013-ban megjelent definícióját használjuk. Az egyeztetések keretében elsősorban tehát olyan programokra fókuszálunk, mint például a komplex színházi nevelési előadás (TIE), a színházi előadás felkészítő / feldolgozó beszélgetéssel vagy foglalkozással, a két- vagy háromlépcsős program, az interakciót is kínáló osztályterem-színházi előadás stb. Ilyen típusú programok szinte minden színháznál megtalálhatóak, és ilyen programokat gyűjt egybe a szinhazineveles.hu honlap is.

Nem, vagy csak érintőlegesen foglalkozunk a gyermek- és diákszínjátszással, a gyermek- és ifjúsági színházzal vagy a csecsemőszínházzal. Természetesen ezeket a területeket kiemelten fontosnak és értékesnek tartjuk, ugyanakkor annyira sokféle és nagyszámú színházi alkotó dolgozik ezen területeken, hogy az érdemi egyeztetés aligha lehetséges. Elsődleges célunk a színházi nevelési program területén a terminológia, a minőségbiztosítási rendszer és a stratégia átgondolása.

Az egyeztetési folyamatot Cziboly Ádám (InSite Drama) koordinálja, aki bármilyen kérdés esetén örömmel áll rendelkezésre a cziboly@insite-drama.eu e-mail címen. Az egyeztetés-sorozat a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

> 2017. jún. 6. 14:00-20:00, Benczúr Ház – Regisztráció ide kattintva

> Helyzetfelmérő tanulmányok online véleményezése a szinhazineveles.hu-n

Köszönettel vesszük, ha jelen egyeztetésben aktívan részt veszel, és azt megosztod minél szélesebb körben kollégáiddal szervezeten belül és kívül is.

süti beállítások módosítása