A Mesebolt Bábszínház báb- és jelmezkészítőt keres

A szombathelyi teátrum pályázatot írt ki e munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:         

határozott idejű, színházi évadra szóló, 2019.07.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős                                           

Munkavégzés helye: 9700 Szombathely, Ady tér 5.                                                       

A munkakörébe tartozó lényeges feladatok:

- a tervek alapján - a tervező és a rendező utasításait szem előtt tartva - bábok, kellékek, jelmezek elkészítése határidőre, megfelelő színvonalon, a minőségi és művészi követelmények maximális figyelembe vételével;
- a repertoár darabokhoz szükséges javítások, igazítások, pótlások elvégzése;
- a jelmeztár gondozása, a jelmezek rendbetétele; a repertoáron lévő előadások jelmezeinek rendszeres tisztítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítása és a juttatások a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: (végzettség, ismeretek)

szakirányú végzettség, középfokú képesítés 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- színházi gyakorlat
- bábkészítői végzettség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Végzettséget igazoló okiratok másolata; fényképes szakmai önéletrajz;  a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez
- Erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázónál)

A munkakör betölthetőségének időpontja:     

a munkakör - legkorábban a pályázatok elbírálását követően - azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 13.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton a titkarsag@meseboltbabszinhaz.hu e-mail címre, illetve postai úton a pályázatnak a Mesebolt Bábszínház címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Ady tér 5.)

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.szinhaz.hu; www.meseboltbabszinhaz.hu

süti beállítások módosítása