Disclaimer

A www.szinhaz.blog.hu domainen keresztül elérhető honlap (a továbbiakban a "Honlap") teljes egészében - azaz a felületen közzétett hirdetésekkel együtt - szerzői jogvédelem alatt áll.

Azzal, hogy belép a Honlapra, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem.

A Honlapon található tartalomhoz kapcsolódó szerzői jogok jogosultja a PORT.hu Kft., amelynek kizárólagosan jogosult a Honlap egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. Felhasználásnak minősül különösen a többszörözés (bármely módon történő rögzítés és másolatkészítés), a terjesztés, a nyilvánossághoz közvetítés, az átdolgozás.

A PORT.hu Kft. fenntart minden, a Honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A Honlaphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A Honlap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a Honlap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A Port.hu Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatbázis, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) bármilyen feldolgozása és/vagy értékesítése.A Honlapról bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos! Tilos továbbá a PORT.hu Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül a Honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is!

 

A Honlapon található cikkekre mutató link más honlapon szabadon elhelyezhető, azonban a mutatott cikk bármely részének közléséhez a PORT.hu Kft. előzetes írásbeli engedélye szükséges.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A PORT.hu Kft - egyebek mellett - követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

 

süti beállítások módosítása