Búcsúztató

A MU Színház tájékoztatja mindazokat, akik tisztelték és szerették, hogy Leszták Tibor kollégájuk temetése szûk családi körben történik. A barátok, kollégák, ismerõsök január 19-én 20 órától a MU Színházban tartanak megemlékezést, melyre mindenkit várnak.

Búcsúztató Tovább

Stop the tempo

A Yorick Stúdió januárban újra mûsorra tûzi a Stop the tempót, Gianina Cãrbunariu tavaly novemberben bemutatott darabját, Sebestyén Aba rendezésében és Csíki Hajnal, Nagy Dorottya és Bányai Kelemen Barna szereplésével.

Stop the tempo Tovább

Domján Edit-díj

A Domján Edit Alapítvány kuratóriuma a 2008. évi Domján Edit-díjat a Pécsi Nemzeti Színház mûvésznõjének Darabont Mikoldnak ítélte oda az elmúlt évadokban nyújtott kiemelkedõ mûvészi teljesítményéért.

Domján Edit-díj Tovább

A kör négyszögesítése

A kör négyszögesítése az a mértani feladat, amelynek lényege, hogy az adott kör területével egyenlõ területû négyzet szerkesszünk. Valami ilyesmi történik a darabbeli Szovjetunióban, 1921-ben, a szocializmus hajnalán, egy szûk és koszos padlásszobában is. Itt ugyanis a munkás Vászja és az…

A kör négyszögesítése Tovább

Az Ivanov Ausztráliában

2009. január 22-28. között a budapesti Katona József Színház társulata Sydneyben, Ausztráliában vendégszerepel. Az idén 33. alkalommal megrendezésre kerülõ három hetes, több  mint 80 programot kínáló fesztiválon hat nap alatt hét alkalommal kerül színre az Ascher Tamás által rendezett Ivanov. Ez a…

Az Ivanov Ausztráliában Tovább

Mesterek, áriák

Por szállong a rakétasilóban, mikor a hosszú, öblös betonhodály mélyérõl elõjön az egyik szereplõ, és szaggatottan, zilált artikulációjú szófûzéssel, széttördelt mondatokkal mikrofonba dadogja, mit prezentál az alkalmi együttes. Nem játsszák el a darabot, csak nagyjából a mesterember-jeleneteket,…

Mesterek, áriák Tovább

Lépcsõn járó szellemek

Magam is együtt aggódtam volna a közönséggel Takács Katalin testi épségéért, midõn a darab második, budapesti premierjén - az elsõ még 2008 nyarán, Gyulán volt - elbotlott a lépcsõn, s egy pillanatig úgy tûnt: talán komolyabb baja esett. Szerencsére bravúros rögtönzéssel, nyílt színi tapsot aratva…

Lépcsõn járó szellemek Tovább

One man show

Hát persze hogy a show - Haumann Péteré. Uralja a Centrál Színház színpadát. Ha bejön, történik valami, ha kimegy (hangsúlyos az is), biceg az elõadás, pontosabban más hõfokon fut tovább. Játékának komplexitása - mélysége - lenyûgöz.

One man show Tovább

Hamlet királyfi és Henrik király

Minden korszak nagy, idõvel klasszicizálódó mûvésze-mûvészete szembe kíván szállni az elfogadott ízléssel, megérzi és mûvekké formálja a kor mélyén rejtõzõt, a készülõdõt, átéli annak a drámáját, hogy “nekik" még nem kell, mûvét mégis arra építi, ami még ugyan nem kell, de egyszer: majd.

Hamlet királyfi és Henrik király Tovább

A gondolat kísérlete

Lehet-e színházi egy gondolat? Színpadszerûvé tehetõ-e egy gondolatkísérlet? Kell-e egyáltalán erre törekedni? Ha igen, miért nem, s ha nem, miért igen?

A gondolat kísérlete Tovább

Gyorsszínház

A játék, az Örkény Színházban - másfél óra. Mégis benne van az a lényeg, amiért A mizantróp-ot, ezt a keserû Moliere-t -  mai groteszknek érezzük. Gothár Péter posztmodern színháza - nyer. Igaz, nem akadálymentesen - néhány kócos megoldást könnyû lenne felsorolni - az egész mégis izgalmas.

Gyorsszínház Tovább

Középkori mozaik

A Zsámbéki Romtemplom elõtt felállított színpad közepén gúlába rakott, kétkerekû kordék, kasza és kereszt látványa fogadja a nézõt. Ez a colour locale egyszerre szent és profán, egyszerre utal a földi siralomvölgyre és a mennyei paradicsomra. Egyszerûen és mégis érzékletesen jelzi a pestis mindent…

Középkori mozaik Tovább

Legyőztem az ambícióimat

Zsámbéki Gábor osztályában végzett a fõiskolán, innen egyenes út vezetett a Katona József Színházba. Már kezdetben sem hõsnek szerzõdött oda, bõven maradt fölös energiája. Valahogy így jött a TÁP Színház. Több mint másfél évtizede egy nagy sóhajjal kezdõdött minden a Tilos az Á-ban. Vajdai Vilmost…

Legyőztem az ambícióimat Tovább

Sose nőjön be a fejem lágya

Fél évvel ezelõtt, mikor elõször megkerestem, azt kérte, akkor beszélgessünk, ha felszállt a füst. Igen, ezt az igazgatóváltásra értettem. Eszerint felszállt. Alföldi Róbert a Nemzeti Színház új fõigazgatója, ön pedig változatlanul a társulat tagja. Utóbbiról akart megbizonyosodni?

Sose nőjön be a fejem lágya Tovább

Esély nyílt a társulatalapításra

2003-ban végeztél a Színmûvészeti Fõiskolán, a Katona József Színházhoz szerzõdtél. A Katonán kívül többek között Nyíregyházán, Marosvásárhelyen, Berlinben, Grazban rendeztél, most mégis társulatot alapítasz. Mi inspirált erre?  

Esély nyílt a társulatalapításra Tovább

Fölfeslik a törvény szövedéke

ELSÕ VITÁZÓ: Kettészakadt a színházi szakma.MÁSODIK VITÁZÓ: Csak nem? Mi történt?ELSÕ VITÁZÓ: Volt egy szakmai érdekvédelmi szervezet, a Magyar Színházi Társaság. Most már kettõ van, mert megalakult a Magyar Teátrumi Társaság is.MÁSODIK VITÁZÓ: Ebbe nyilván a latinos mûveltségû színházi emberek…

Fölfeslik a törvény szövedéke Tovább
süti beállítások módosítása